Privacy verklaring

Privacy verklaring: www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn essentieel om u op een professionele manier service te kunnen bieden. We nemen onze verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens derhalve heel serieus. Alle gegevens die door www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Wat gebeurt er met uw gegevens

De informatie die u aan www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Uw gegevens

Voor de verkoop van wijn heeft www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl de naam, adresgegevens, emailadres en eventueel telefoonnummer en een juist bank- of gironummer van haar klanten nodig.www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl gebruikt deze informatie voor facturering van de geselecteerde wijn(en) en, indien nodig, om contact met u op te kunnen nemen.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en emailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl de inhoud van e-mailberichten van u aan www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl, de beheerders, toegang heeft tot deze servers.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van de www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via www.oostendorpwijnen.nl en www.kistjewijnbestellen.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u schrijven of een e-mail sturen naar:

Wijnkoperij Huub Oostendorp,
Albrecht Beijlinggracht 44,
2871 SC Schoonhoven

E-mail: info@oostendorpwijnen.nl

privacy en veiligheid disclaimer telefoon 0182 - 38 25 66